Charity.se

Donationer och välgörenhet online
Cancerfonden

Cancerfonden är en av de största ideella hjälporganisationerna i Sverige. Organisationen grundades 1951 med syftet att bidra till en ökad forskning kring orsaker till cancer samt verka för en ökad informationsspridning om sjukdomen. Visionen är tydlig; Cancerfonden strävar efter att med allmänhetens gåvor till hjälp besegra cancer. Bland de mer konkreta målen brukar nämnas att färre ska drabbas av cancer och att fler av dem som ändå drabbas ska överleva och kunna komma tillbaka till fullvärdiga liv. Verksamheten bedrivs inom ramen för fyra områden, nämligen grundforskning, cancerforskning (specifika cancerformer), kunskapsspridning samt opinionsarbete.

Cancerfonden får sina bidrag enbart från allmänheten, framför allt i form av gåvor och testamenten. Både privatpersoner och företag finns med bland finansiärerna. Organisationen får inga som helst bidrag från det offentliga, i motsats till en hel del andra hjälporganisationer.

Forskning kring cancer

Merparten av organisationens insamlade medel går till forskning. Cancerfonden är den största finansiären av cancerforskning i landet och varje år ger man bidrag till en bra bit över 400 rullande forskningsprojekt. Forskare kan ansöka om medel ur fonden för sina planerade projekt. Prioriteringen av projekten görs av en större grupp cancerforskare med gott renommé.

Rosa bandet och Mustaschkampen

Rosa bandet och Mustaschkampen är två kampanjer i Cancerfondens regi. Rosa bandet är en kampanj som sker årligen där syftet är att öka medvetenheten om bröstcancer samt att samla in pengar för vidare forskning kring denna cancerform. Rosa bandet har anordnats sedan 2003, varje gång i september. I samband med att den årliga kampanjen avslutas brukar en stor TV-sänd gala anordnas. Namnet Rosa bandet kommer av att insamlingen till stor del sker genom försäljning av rosa band som kan fästas på jackslaget eller på väskan.

Mustaschkampen är en kampanj som sker med jämna mellanrum för vilken syftet är att öka medvetenheten kring prostatacancer och att samla in pengar för just prostatacancerrelaterad forskning.

apteekkifi.com/allergialaakkeet-ilman-reseptia/

Till Cancerfonden