Charity.se

Donationer och välgörenhet online

I Sverige finns stora hjälporganisationer av de mest skilda slag. En del fokuserar sin verksamhet inom landet medan andra framför allt verkar utomlands. Vissa hjälporganisationer har ett mycket smalt fokus medan andra arbetar vitt och brett inom ett visst hjälpområde.

Det finns tio hjälporganisationer som är i särklass när det handlar om insamlade medel årligen från allmänheten. Dessa är, i tur och ordning utifrån 2012 års siffror, Cancerfonden, UNICEF, Läkare utan gränser, Rädda barnen, Röda korset, Hjärt och Lungfonden, SOS Barnbyar, Frälsningsarmén, Svenska Kyrkan samt Plan Sverige. Tillsammans står dessa tio svenska hjälporganisationer för omkring 45 procent av alla insamlade medel för välgörenhet samt kulturella och/eller humanitära insatser. Andra lite större svenska hjälporganisationer är Barncancerfonden, Greenpeace och Världsnaturfonden WWF.

Om man i stället tittar på hur mycket organisationerna har att röra sig med totalt när det gäller hjälp och stöd ser topplistan lite annorlunda ut. Svenska Kyrkan har den överlägset största budgeten. Sedan följer Rädda barnen, Ersta Diakonisällskap, Röda korset och Cancerfonden.

90-konton

Alla de största svenska hjälporganisationerna står under stiftelsen Svensk insamlingskontrolls tillsyn. Svensk insamlingskontroll är en stiftelse med fackförbunden TCO, LO och SACO samt FAR och Svenskt Näringsliv som huvudmän. Stiftelsen verkar för att insamling av pengar för välgörande, kulturella och humanitära syften ska ske på ett etiskt hållbart sätt. De hjälporganisationer som godkänns av Svensk insamlingskontroll tilldelas plusgiro- och bankgironummer som startar på 90.


seeds.fi/adderall/

Vad Svensk insamlingskontroll framför allt utövar tillsyn över är att:

Om stiftelsen upptäcker att en hjälporganisation missköter sina åtaganden kan organisationen bli fråntagen rätten att använda ett 90-konto. Detta sker inte särskilt ofta, men om stiftelsen tar beslut om detta kan man anta att det finns stora oegentligheter i den aktuella organisationen.